Yago Hortal
Kayaların İzinden
Kas 02 - Ara 10 2017, Dirimart Nişantaşı

Yago Hortal

Dirimart, Yago Hortal’ın Kayaların İzinden sergisine ev sahipliği yapacağını bildirmekten duyurmaktan mutluluk duyar. Sanatçının son dönem işlerinden oluşan sergi, 10 Aralık’a kadar Dirimart Nişantaşı’nda görülebilir. 

Kayaların İzinden, sanatçının iz ve iz sürme üzerine resimsel deneylerinden oluşan bir sergi. İşaretleme, gösterme, kanıtlama gibi izle ilişkilendirilebilecek kavramlardan yola çıkan Hortal, İspanyolca’daki ‘rastro’(iz) sözcüğünün barındırdığı farklı anlamlara atfıyla; kelimenin evrilme, ileriye gitme, hareket etme gibi farklı anlamları aynı anda çağrıştırıyor. Nevada’daki Ölüm Vadisi’nde kayaların imkansız gibi görülen hareketlerini çıkış noktası olarak alan Hortal, bu olanaksız seyahatleri resimlerinin merkezine alıyor. Sanatçı kayaların bir dış güç etkisiyle belirli bir süre gözlemlenebilen hareketlerinden ve bu hareketin gerisinde bıraktığı izlerden ilham alarak, resmin kaydetmeyle ve zamanla ilişkisini sorguluyor. Eğer ressamın her jesti bir yolculuğunun açığa vurumu ise, resmin son hali de bu seyahatin bir kaydı, bir anısı olarak karşımızda duruyor.

Yaşamını ve çalışmalarını Barcelona'da sürdüren Yago Hortal, sanatsal pratiğinin merkezine canlı renkleri koyuyor. Rengi görsel motif olarak kullanması soyut kompozisyonlarını çarpıcı kılıyor. Biçim ve rengin arasındaki uyumu merkeze alan çalışmalarında bir denge arayışında olan Hortal, fırça ve boya izlerini görünür kılarak, izleyicinin de resmin sürecini deneyimlemesini sağlıyor.

Zaman paradigmasında kaos ve düzen arasında bir kaymaya işaret eden Hortal’ın işleri, zengin ve sert bir görsel paletle zihnimizdeki farklı imgeler ve durumlarla ilişki kuruyor.

SEÇİLMİŞ İŞLER
SP103
SP103
SP147
SP147
SP149
SP149
SP150
SP150
SP156
SP156
GÖRSELLER