Güncel Sergiler >> Nişantaşı
YAGO HORTAL

Dirimart, Yago Hortal’ın Kayaların İzinden sergisine ev sahipliği yapacağını bildirmekten duyurmaktan mutluluk duyar. Sanatçının son dönem işlerinden oluşan sergi, 10 Aralık’a kadar Dirimart Nişantaşı’nda görülebilir. 

Kayaların İzinden, sanatçının iz ve iz sürme üzerine resimsel deneylerinden oluşan bir sergi. İşaretleme, gösterme, kanıtlama gibi izle ilişkilendirilebilecek kavramlardan yola çıkan Hortal, İspanyolca’daki ‘rastro’(iz) sözcüğünün barındırdığı farklı anlamlara atfıyla; kelimenin evr...

Yago Hortal, SP156
Keten üzerine akrilik, 2017
Güncel Sergiler >> Dolapdere
Nasan Tur, Elmas
2017
NASAN TUR

Dirimart, Nasan Tur’un Gözümdeki Kıymık başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının galerideki bu ilk solo sergisi, Dirimart Dolapdere’de 3 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

Nasan Tur’un sanatsal üretimi, heykelden videoya, fotoğraftan performans ve yerleştirmeye farklı teknikleri kapsıyor. Çalışmasının merkezine gözlem, analiz ve çoğaltımı oturtan Tur, yapıtlarında politik ideolojileri, bilinçaltı mesajlarını ve güç ve muhalefet sembollerini inceliyor. Üretim ile değer kavramı ve iletişim biçimleri arasındaki ilişkil...